CERTYFIKACJA

w 4-ech prostych KROKACH

Prosto, Pewnie, Szybko

BetonU towarowego i wyrobÓW pochodnYCH

Czekamy na Twój kontakt

Proces certyfikacji

3 Zaczekaj na weryfikajcę wniosku i decyzję  max 48 godzin 

4 Podpisz ofertę i warunki handlowe, aby umówić się na inspekcję

Pewny wybór

 1. Bezpłatny przegląd dokumentacji systemu ZKP.. 
 2. Prosta procedura i szybki termin wydania certyfikatu 
 3. Łatwa rezygnacja lub zawieszenie certyfikatu  bez zobowiązań finansowych.
 4. Pewność. Wydaliśmy już ponad 100 certyfikatów dla największych producentów betonu
 5. Gwarancja jakości usług. Istniejemy od ponad 12 lat i posiadamy akredytację PCA( Polskie Centrum Akredytacji). Zakres akredytacji 
 6. Wiarygodność. Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej  Drogownictwa OIGD

Szukasz PARTNERA do certyfikacji swoich wyrobów

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Skontaktuj się z nami. 

Najczęściej zadawane pytania

Certyfikacja betonu wymagana jest od 30 grudnia 2020 i obejmuje beton towarowy ( projektowany) 

Wdrożyć zakładową kontrolę produkcji i wykonać badania typu

Nie musi, może zlecać badania zewnętrznemu laboratorium.

 1. Wypełnienie formularza
 2. Podpisanie oferty wraz z warunkami handlowymi
 3. Przesłanie dokumentacji ZKP do JC w  celu zapoznania się z nią przez inspektora
 4. Ustalenie terminu inspekcji
 5. Przeprowadzenie inspekcji
 6. Rekomendacja inspektora o udzieleniu certyfikatu lub też nie udzieleniu
 7. Podjęcie ostatecznej decyzji przez JC

TAK , Multicert sp z o.o. posiada akredytacje o numerze AC210 wydaną przez PCA.

Koszt certyfikacji wyliczany jest indywidualnie  w zależności od ilości osób biorących udział w procesie produkcji betonu. Jeżeli klient ma więcej niż jeden węzeł, to brana jest pod uwagę również odległości pomiędzy poszczególnymi wytwórniami.

Certyfikacja obejmuje wszystkie wytwórnie wprowadzające beton konstrukcyjny do obrotu bez względu na ich rodzaj. 

Dane firmy i miejsce wytwarzania mieszanki betonowej.
Zmiana lokalizacji powoduje unieważnienie certyfikatu.

Można bez ograniczeń, lecz nie można nim się wówczas posługiwać.

Bezterminowo jeżeli co roku odbywa się inspekcja nadzorująca. Jeśli 12 miesięcy po inspekcji nie nastąpi kolejna inspekcja, to certyfikat jest zawieszany na 3 miesiące, a następnie jeśli nie nastąpi inspekcja nadzorująca, to certyfikat jest unieważniany. Można go odnowić w cenie inspekcji nadzoru.
Minimum co 12 miesięcy, maksimum co 15 miesięcy.

Tak, zgodnie z rozporządzeniem  brak certyfikatu powoduje zakaz wprowadzania betonu towarowego  na rynek. 

Nie. Certyfikat ZKP ze znakiem B obowiązuje tylko w Polsce. 

Zapytaj nas

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kontakt

Kom : (+ 48) 730 668 341

Email : renata.wojnowska@multicert.pl

Wydane certyfikaty

Informacja o wydanych certyfikatach jest dostępna na życzenie zainteresowanych stron po uprzednim przesłaniu zapytania w formie pisemnej (mailem lub listownie). Zapytanie  powinno zawierać nazwę dostawcy lub NIP oraz numer normy przedmiotowej.

Informacja udzielana jest w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zapytania. 

Procedura odwołań i skarg

Informacje dotyczące sposobu składania i rozpatrywania odwołań i skarg zawarte są w poniższej procedurze.