ZYSKAJ potwierdzenie JAKOŚCI dla swoich wyrobów

Certyfikacja Betonu Towarowego
zgodnie PN-EN 206+A1:2016-12 i PN-B 06265:2018-10
Certyfikacja mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
PN-EN 14227-1:2013-10 PN-EN 14227-2:2013-10 PN-EN 14227-3:2013-10 PN-EN 14227-5:2013-10

Zapytaj o certyfikację

Zadzwoń lub wypełnij formularz

Odpowiadamy w ciągu 15 minut

Proces certyfikacji

3 Zaczekaj na weryfikajcę wniosku i decyzję  max 48 godzin

4 Podpisz ofertę i warunki handlowe, aby umówić się na inspekcję.

Dokumenty certyfikacyjne

Szczegółowy opis wszystkich kluczowych kwestii dotyczących certyfikacji betonu i mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym  znajduję się w  poniższych załącznikach. Kliknij, aby pobrać

Wzór certyfikatu

O nas

Nasz zespół posiada ponad 12-letnie doświadczenie w inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji oraz oceny zgodności wyrobów budowlanych. W listopadzie 2018 jako jednostka certyfikacyjna Multicert Sp. z o.o.  uzyskaliśmy akredytację PCA na  świadczenie usług inspekcyjnych w zakresie certyfikacji betonu towarowego na normę PN -EN 206+A1:2016-12 i krajowe uzupełnienie PN-B-06265:2018-10 i mieszanki związane spoiwem hydraulicznym PN-EN 14227-1:2013-10 PN-EN 14227-2:2013-10, PN-EN 14227-3:2013-10, PN-EN 14227-5:2013-10 (zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Więcej informacji o naszej dotychczasowej działalności znajduje się naszej oficjalnej stronie www.multicert.pl

Polityki Spółki

Wydane certyfikaty

Informacja o wydanych certyfikatach jest dostępna na życzenie zainteresowanych stron po uprzednim przesłaniu zapytania w formie pisemnej (mailem lub listownie). Zapytanie  powinno zawierać nazwę dostawcy lub NIP oraz numer normy przedmiotowej.

Informacja udzielana jest w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zapytania.

Odwołania i skargi

Informacje dotyczące sposobu składania i rozpatrywania odwołań i skarg zawarte są w poniższej procedurze.

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Certyfikacja betonu wymagana jest od 30 grudnia 2020 i obejmuje beton towarowy ( projektowany)

Wdrożyć zakładową kontrolę produkcji i wykonać badania typu

Nie musi, może zlecać badania zewnętrznemu laboratorium.

  1. Wypełnienie formularza
  2. Podpisanie oferty wraz z warunkami handlowymi
  3. Przesłanie dokumentacji ZKP do JC w  celu zapoznania się z nią przez inspektora
  4. Ustalenie terminu inspekcji
  5. Przeprowadzenie inspekcji
  6. Rekomendacja inspektora o udzieleniu certyfikatu lub też nie udzieleniu
  7. Podjęcie ostatecznej decyzji przez JC

TAK , Multicert sp z o.o. posiada akredytacje o numerze AC210 wydaną przez PCA.

Koszt certyfikacji wyliczany jest indywidualnie  w zależności od ilości osób biorących udział w procesie produkcji betonu. Jeżeli klient ma więcej niż jeden węzeł, to brana jest pod uwagę również odległości pomiędzy poszczególnymi wytwórniami.

Certyfikacja obejmuje wszystkie wytwórnie wprowadzające beton konstrukcyjny do obrotu bez względu na ich rodzaj.

Dane firmy i miejsce wytwarzania mieszanki betonowej.
Zmiana lokalizacji powoduje unieważnienie certyfikatu.

Można bez ograniczeń, lecz nie można nim się wówczas posługiwać.

Bezterminowo jeżeli co roku odbywa się inspekcja nadzorująca. Jeśli 12 miesięcy po inspekcji nie nastąpi kolejna inspekcja, to certyfikat jest zawieszany na 3 miesiące, a następnie jeśli nie nastąpi inspekcja nadzorująca, to certyfikat jest unieważniany. Można go odnowić w cenie inspekcji nadzoru.
Minimum co 12 miesięcy, maksimum co 15 miesięcy.

Tak, zgodnie z rozporządzeniem  brak certyfikatu powoduje zakaz wprowadzania betonu towarowego  na rynek.

Nie. Certyfikat ZKP ze znakiem B obowiązuje tylko w Polsce.

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Agnieszka Kowalczyk

Doradca Klienta

Kontakt

Kom : (+ 48) 508 354 544

Email : agnieszka.kowalczyk@multicert.pl

REGIONY : Dolnośląskie , Opolskie, Lubuskie, Wielkopolskie , Zachodniopomorskie, Kujawsko- pomorskie, Pomorskie

Renata Wojnowska

Doradca Klienta

Kontakt

Kom : (+ 48) 730 668 341

Email : renata.wojnowska@multicert.pl

REGIONY : Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie , Mazowieckie, Łódzkie
Lubelskie, Świętokrzyskie, Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie

Close Menu
Zadzwoń teraz