Audyt wstępny

Audyt wstępny ( Przedcertyfikacyjny)

Wstępna ocena dokumentacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i porównanie jej z wymaganiami normy przedmiotowej. Naszą rolę będzie wskazania potencjalnych  braków i niezgodności z równoczesnym określeniem obszarów doskonalenia. Dla Klientów jest to doskonała okazja na obiektywną oceną opracowanej dokumentacji systemu ZKP  i zapoznanie się z interpretacją wymagań normy przez inspektorów Multicert.

Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłej działalności biznesowej. Wiedza na temat poszczególnych punktów normy  i ich stosowania w praktyce może przyczynić się do ograniczenia planowanych wcześniej nakładów organizacyjnych i finansowych. Często bowiem,  nadinterpretacja pewnych wymagań prowadzi do niepotrzebnych wydatków lub zmian organizacyjnych, które mogą mieć fatalnych skutek na konkurencyjność prowadzonej działalności a tym prowadzić do jej zamknięcia.

Rolą inspektorów Multicert nie jest krytykowanie i ocenianie prowadzonej przez Klienta działalność, a wręcz przeciwnie, szukanie dowodów na to, że produkowane przez niego wyroby są bezpieczne, dobrej jakości  i produkowane w sposób zapewniający ich rentowność. 

W Multicert wierzymy, że nakłady na utrzymanie jakości są kosztem, który ostatecznie przy  konsekwentnym działaniu zwraca się wielokrotnie.

Dla zachowania bezstronności audyt wstępny jest wykonywany przez innych inspektorów niż audyt certyfikacyjny.

Kluczowe korzyści z audytu wstępnego

  • Pomaga zidentyfikować wszelkie poważne niezgodności lub słabości w podejściu do wymagań ZKP zawartych w normie
  • Motywuje  kadrę zarządzającą do większego zaangażowania w działanie systemu ZKP
  • Umożliwia zapoznanie się ze sposobem prowadzenia inspekcji
  • Daje pracownikom możliwość zapoznania się z interpretacja poszczególnych punktów normy
  • Pozwala określić optymalny sposób wdrożenia i stosowania wymagań normy
  • Umożliwia samodzielne wdrożenie lub naniesienie zmian w systemie ZKP
  • Identyfikuje wszelkie ryzyka i możliwości wynikające z produkcji betonu towarowego
  • Przygotowuje psychicznie i organizacyjnie osoby objęte ZKP do inspekcji zakładu produkcyjengo

Najlepszy czas na audyt

Najlepszy czas na audyt jest wtedy gdy ocenisz, że spełniasz wymagania zawarte w normie PN-EN 206+A1:2016-12 I PN-B-06265:2018-10 lub danym przewodniku. Kliknij Lista sprawdzająca

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta

Kom : (+ 48) 730 668 341

Agnieszka Kowalczyk

Doradca Klienta

Kom : (+ 48) 508 354 544

WięCej

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on print
Share on email
Close Menu
Zadzwoń teraz