Audyt wstępny

Audyt wstępny ( Przedcertyfikacyjny)

Wstępna ocena dokumentacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji i porównanie jej z wymaganiami normy przedmiotowej. Naszą rolę będzie wskazania potencjalnych  braków i niezgodności z równoczesnym określeniem obszarów doskonalenia. Dla Klientów jest to doskonała okazja na obiektywną oceną opracowanej dokumentacji systemu ZKP  i zapoznanie się z interpretacją wymagań normy przez inspektorów Multicert.

Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia przyszłej działalności biznesowej. Wiedza na temat poszczególnych punktów normy  i ich stosowania w praktyce może przyczynić się do ograniczenia planowanych wcześniej nakładów organizacyjnych i finansowych. Często bowiem,  nadinterpretacja pewnych wymagań prowadzi do niepotrzebnych wydatków lub zmian organizacyjnych, które mogą mieć fatalnych skutek na konkurencyjność prowadzonej działalności a tym prowadzić do jej zamknięcia.  

Rolą inspektorów Multicert nie jest krytykowanie i ocenianie prowadzonej przez Klienta działalność, a wręcz przeciwnie, szukanie dowodów na to, że produkowane przez niego wyroby są bezpieczne, dobrej jakości  i produkowane w sposób zapewniający ich rentowność. 

W Multicert wierzymy, że nakłady na utrzymanie jakości są kosztem, który ostatecznie przy  konsekwentnym działaniu zwraca się wielokrotnie. 

Kluczowe korzyści z audytu wstępnego

  • Pomaga zidentyfikować wszelkie poważne niezgodności lub słabości w podejściu do wymagań ZKP zawartych w normie 
  • Motywuje  kadrę zarządzającą do większego zaangażowania w działanie systemu ZKP 
  • Umożliwia zapoznanie się ze sposobem prowadzenia inspekcji 
  • Daje pracownikom możliwość zapoznania się z interpretacja poszczególnych punktów normy
  • Pozwala określić optymalny sposób wdrożenia i stosowania wymagań normy 
  • Umożliwia samodzielne wdrożenie lub naniesienie zmian w systemie ZKP 
  • Identyfikuje wszelkie ryzyka i możliwości wynikające z produkcji betonu towarowego
  • Przygotowuje psychicznie i organizacyjnie osoby objęte ZKP do inspekcji zakładu produkcyjengo

Najlepszy czas na audyt

Najlepszy czas na audyt jest wtedy gdy ocenisz, że spełniasz wymagania zawarte w normie PN-EN 206+A1:2016-12 I PN-B-06265:2018-10 lub danym przewodniku. Kliknij Lista sprawdzająca

 

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341

Agnieszka Kowalczyk

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 508 354 544

WięCej

Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on print
Share on email
Close Menu
Zadzwoń teraz