Bezpłatny przegląd dokumentacji

Przegląd

Bezpłatny przegląd dokumentacji systemu Zakładowej Kontroli Produkcji jest częścią naszego procesu certyfikacji. Polega ona na sprawdzeniu, czy załączone do wniosku dokumenty są kompletne i spełniają  wymagane naszego programu certyfikacji.  

Dla Klientów jest to okazja na niezależną i obiektywną ocenę  systemu ZKP  przed podjęciem decyzji o certyfikacji. Wynikiem przeglądu dokumentacji jest decyzja o możliwym rozpoczęciu procesu certyfikacji lub jej wstrzymaniu w przypadku dokumentacja wymaga uzupełnienia. Warto zaznaczyć, że przesłany wniosek o certyfikację nie obliguje do korzystania z naszych usług.

 

BEZPŁATNY Przegąd dokumnetacji

Zalety

  • Certyfikacja bez  ponoszenia kosztów opłaty wstępnej za rozpatrzenie wniosku lub/i przegląd dokumentacji  
  • Lepsze przygotowanie merytoryczne pracowników do inspekcji na miejscu
  • Krótszy czas inspekcji, gdyż dokumentacji podlega wcześniejszej ocenie
  • Lepsza organizacja pracy zespołu klienta i jednostki w trakcie inspekcji

Kiedy ?

Określenie daty certyfikacji to najlepszy moment na przegląd dokumentacji. Zachęcamy, aby wcześniej w ramach audytu wewnętrznego samemu dokonać przeglądu procesów i dokumentacji. Oto przykładowa lista sprawdzająca.   Kliknij Lista sprawdzająca .

 

Masz pytanie ?

Napisz lub zadzwoń

Renata Wojnowska

Doradca Klienta 

Kom : (+ 48) 730 668 341