O nas

Historia

MuIticer  Sp. z o.o  jest kontynuacją naszej ponad 12-letniej działalności jako Multicert s.c. . W tym czasie udało nam się zdobyć  ponad 400 i wykonywać audyty na tak wymagających rynkach jak USA, Kanada, Szwajcaria, Francja, Szwecja. 

Zajmujemy się przede wszystkim oceną zgodności wyrobów budowlanych i kluczowymi aspektami związanymi z ich produkcją. W ramach naszych działań i przy współpracy z partnerami przeprowadzamy. 

 • Inspekcje zakładowej kontroli produkcji ZKP
 • audyty jakościowe ISO 9001
 • oceny poziomu bezpieczeństwa pracy ISO 45001
 • analizy wpływu produkcji na ochronę środowiska ISO 14001

 Gwarantujemy współprace opartą na rzetelności, bezstronności i zaufaniu.  Zapraszamy do współpracy

Polityka jakości i bezstronność

Prezes Zarządu

Dyrekotr ds. Marketingu
Grzegorz Suwara 

Vice Prezes Zarządu

Dyrektor ds. Certyfikacji Tomasz Barto

Nasze wyniki w liczbach

1
Lat doświadczenia
1
Klientów
1
Odbytych Audytów

Misja i wartości

Naszą misja pokrywa się z wartościami, jakie wyznajemy a są nimi. 

 • uczciwość, bezstronność 
 • szukanie rozwiązań, a nie problemów 
 • zrozumienie dla drugiej strony 
 • bliskość i dostępność 
 • dbałość o środowisko i odpowiedzialność społeczna

Powyższe wartość przenosimy na grunt świadczonych przez nas usług, zachowując uczciwość i bezstronność w trakcie wykonywania  audytów. Dbamy  ponad wszystko o bezpieczeństwo i jakość, a także ochronę środowiska  oferowanych przez naszych klientów wyrobów i usług. Wierzymy, że w ten sposób przyczyniamy się do rozwoju ich organizacji i budowy lepszego świata dla przyszłych pokoleń.  

Wizja

Wizją naszej organizacji jest bycie jednostką, której działania znacząco wpływają  na długookresowy sukces klientów.  Działaniami tymi są  Audyty /inspekcje ukierunkowane na dawanie  wartość klientom  poprzez  obiektywną ocenę:

 •  organizacji pracy i efektywności wykorzystanie zasobów  
 • sposobu  doskonalenia i kontroli jakości 
 • dbałości i środowisko i bezpieczeństwo pracy 
 • skuteczności działań marketingowych   

 Wzmacnianie świadomości marki Multicert, jako  wystawcy certyfikatów, których posiadanie ma stanowić prawdziwe wyróżnienia  dla jakości oferowanych  wyrobów i usług. Certyfikat Multicert ma być również ważnym elementem przewagi konkurencyjnej dla jego posiadacza. Budować pozytywny wizerunek organizacji klienta jako firmy ukierunkowanej na jakość i dbałość o środowisko.